Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie wartościowych szkoleń z zakresu IP, prawa i transferu technologii opartych o naszą dotychczasową praktykę. Prowadziliśmy takie szkolenia zarówno dla podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorstw prywatnych, co znacząco zwiększa tempo ich rozwoju, potencjał innowacyjny, wskazując pożądane kierunki prowadzenia rozwoju firmy, prac naukowo-badawczych i rozwojowych, a także ułatwiło uzyskiwanie finansowania.