Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP

Spółka Sigeon IP, Grzelak & Partners jest kancelarią patentowo-prawną zapewniająca również usługi doradców biznesowych.

Nasze doświadczenie i umiejętności rzecznikowskie łączymy z profesjonalną obsługą prawną, doradztwem gospodarczo-finansowym i wsparciem procesu komercjalizacji, zapewniając Klientom obsługę typu „one-stop-shop” w pełnym zakresie ochrony własności intelektualnej, prawnej prowadzenia sporów, wsparcia inwestycji i komercjalizacji.

 

Rzecznicy Patentowi

Ochrona IP w Polsce, Europie i świecie. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, walidacje, badania patentowe

Usługi prawne

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z własnością intelektualną i prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradztwo biznesowe IP

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, rynkowe analizy technologii, studia wykonalności, doradztwo biznesowo-inwestycyjne w IP

BioMed

Kompleksowe podejście do ochrony prawnej i komercjalizacji rozwiązań z sektorów BioMed i łączącej te dziedziny farmacji

O nas

Kancelaria Sigeon IP skupia profesjonalistów specjalizujących się w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz szeroko pojętym doradztwie patentowym, prawnym, biznesowym i strategicznym. Dzięki ścisłej współpracy w ramach jednego zespołu rzeczników patentowych, radców prawnych i doradców biznesowych, zapewniamy naszym Klientom obsługę typu „one-stop-shop” na najwyższym poziomie.

Oferujemy usługi rzeczników patentowych we wszystkich sprawach własności intelektualnej i przemysłowej, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony IP w Polsce i za granicą. Prowadzimy także kompleksową obsługę doradztwa prawnego i transakcyjnego, szczególnie dotyczącego praw IP i ich komercjalizacji.

Rzecznicy patentowi i specjaliści współpracujący w ramach Sigeon IP mają bogate doświadczenie w prawnej ochronie własności przemysłowej nowych technologii z szeroko rozumianej branży life-science: biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny, weterynarii, rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, a także mechaniki, elektroniki, IT oraz w sprawach dotyczących wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Działamy globalnie, jesteśmy członkami licznych krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych i zawodowych związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, w tym m.in. PIRP, EPI, AIPPI, INTA, KIPR, IAA, PTM, KIDL.

Uważamy, że gwarancją dobrej współpracy między Klientem a Kancelarią, jest pełne zrozumienie jego problemów i potrzeb. Można to osiągnąć tylko w drodze ścisłej współpracy.

Zgromadzenie w jednym zespole specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, specjalizacjach i doświadczeniu, pozwala nam szybko dostosować się do indywidualnych potrzeb Klienta i zaproponować najskuteczniejsze, przynoszące wymierne korzyści rynkowe, rozwiązania. Staramy się zachować elastyczne podejście do przedstawionych problemów i potrzeb, co pozwala na znalezienie nowatorskich, dopasowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań.

Naszą siłę stanowią wiedza, doświadczenie i umiejętności członków naszego zespołu. Wiemy, że sukces naszych klientów jest również naszym sukcesem. Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia w celu promowania świadomości znaczenia własności intelektualnej w rozwoju innowacyjnych pomysłów i technologii w tym roku szczególnie w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Posiadanie praw własności intelektualnej daje firmom MŚP możliwości wykorzystania ich pomysłów w rozwoju działalności gospodarczej, generuje wartość firmy, tworzy miejsca pracy i wzbogaca różnorodność produktów i usług dostępnych dla konsumentów.

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej 2021 kancelaria Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu własności intelektualnej dla twórców, firm i instytucji dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, usług prawnych, doradztwa biznesowego w IP jak i w zakresie transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2021  w godz. 9.00-17.00

  • rzecznicy patentowi,
  • radcy prawni, oraz
  • specjaliści do spraw finansowania i transferu technologii

specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferze technologii, będą pełnili dyżury i udzielali bezpłatnych wyjaśnień, wskazówek i porad.

Zapraszamy do kontaktu on-line, mailowego i telefonicznego!

Zespół Sigeon IP

 

  1. Konsultacji będą udzielać Anna Grzelak– polski i europejski rzecznik patentowy, Małgorzata Cichosz– radca prawny specjalizujący się w IP, Tomasz Gawrylczyk -rzecznik patentowy i radca prawny, Konrad Juczewski– ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finasowania (w godz. 9.00-12.00),  Adam Sobczak – ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finansowania (w godz. 12.00-14.30), Leszek Lipiński – ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finansowania (w godz. 14.30-17.00).
  2. Chcielibyśmy umożliwić uzyskanie konsultacji jak największej liczbie osób, stąd zakładamy czas pojedynczej rozmowy/ spotkania on-line na około 30 min.
  3. Konsultacja odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przedstawione w trakcie rozmowy albo przesłane mailem i nie obejmuje analizy dokumentów.
  4. Konsultacja odbywa się jedynie za pośrednictwem telefonu/ maila/ spotkania on-line/ video konferencji a w jej ramach nie przedstawiamy opinii prawnych na piśmie.
  5. Jeżeli okaże się, że przedstawiony problem zdecydowanie wykracza poza możliwość udzielenia telefonicznej/ mailowej/ w trakcie spotkania on-line konsultacji ze względu na stopień skomplikowania sprawy i co za tym idzie koniecznego zaangażowania czasowego albo ze względu na konieczność analizy dokumentów, możemy udzielić stosownej porady na odrębnych zasadach.

 

 

 

Co znaczy Sigeon?

Pierwsza znana latarnia morska została wybudowana przez Fenicjan w VII wieku przed naszą erą na przylądku w miejscu zwanym Sigeon, obecnie znajdującym się w Turcji w Çanakkale-Kumkale, i tak była nazywana.

Podobnie jak ta pierwsza latarnia dla starożytnych żeglarzy, Sigeon IP przeprowadza naszych Klientów przez meandry i zawiłości procesu uzyskiwania, utrzymania i egzekwowania praw własności przemysłowej i intelektualnej, zapewnia obsługę prawną i doradztwo dla biznesu prowadząc do wyznaczonego celu – sukcesu naszych Klientów.

Własność Intelektualna w Twojej Firmie

Eksperci z Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy wzięli udział w szkoleniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym dla wykonawców wspólnego projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” Zapraszamy do udziału w programie!Sigeon IP  ...

Wielkanoc 2021

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy  

dr Anna Grzelak w Women’s IP World 2021

dr Anna Grzelak, Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, której profil przedstawiono w nowym wydaniu Women's IP World 2021 została doceniona za swoja wiedzę i doświadczenie jako wyróżniająca się specjalistka od spraw własności przemysłowej w Polsce specjalizująca się...

Sigeon IP na konferencji INTA 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy weźmie udział w pierwszej tego typu wirtualnej konferencji INTA 2020. Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy to kancelaria rzeczników patentowych, świadcząca również usługi doradztwa biznesowego w...

Tarcza antykryzysowa 2.0

Ustawa dotycząca szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) weszła  w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Ustawa dotycząca szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem...

Szkolenia z Sigeon IP

Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie wartościowych szkoleń z zakresu IP, prawa i transferu technologii opartych o naszą dotychczasową praktykę. Prowadziliśmy takie szkolenia zarówno dla podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorstw prywatnych,...

Obowiązek posiadania stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowych

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna (nie tylko jak dotychczas spółki akcyjne publiczne) powinna mieć funkcjonującą stronę internetową a spółka, która nie posiada strony internetowej albo jej nie aktualizuje na bieżąco, naraża się na...

Bezpłatne konsultacje z zakresu własności intelektualnej i transferu technolgii, 26 i 27 kwietnia 2021

Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia w celu promowania świadomości znaczenia własności intelektualnej w rozwoju innowacyjnych pomysłów i technologii w tym roku szczególnie w działalności małych...

Sigeon IP wykonawcą projektu Własność intelektualna w Twojej firmie

Z satysfakcją informujemy, że kancelaria Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy została wybrana przez Urząd Patentowy RP jako wykonawca usług informacyjno-doradczych na rzecz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przeszkoleni eksperci Sigeon IP już niebawem...

Granty Europejskiej Rady ds Innowacji

W ubiegłym tygodniu zostały przedstawione założenia funkcjonowania nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji, dysponującej budżetem 10 miliardów euro, który zostanie przeznaczony na rozwój technologii i innowacji w latach 2021-2027. Jeżeli należysz do środowiska...

Świąteczne życzenia

 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 życzy Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy  

Opracowanie TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Tarcza Antykryzysowa przewiduje szereg rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno – gospodarczym wywołanym epidemią COVID – 19 oraz umożliwia skorzystanie z różnych form pomocy przedsiębiorcom, którzy na skutek epidemii znaleźli się w trudnej...

Tarcza antykryzysowa

Rozwiązania prawne i podatkowe w ramach tzw. tarczy antykryzysowej Rozwiązania prawne i podatkowe w ramach tzw. tarczy antykryzysowejTarcza antykryzysowa to szereg regulacji mających na celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19. Głównym celem uchwalenia ustaw...

Nowy czyn nieuczciwej konkurencji

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy czyn nieuczciwej konkurencji, w postaci nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty za dostarczone towary lub...

Własność intelektualna – czy Twoja firma chroni ją należycie?

Każdego roku w dniu 26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day). Został on ustanowiony w celu promowania wiedzy na temat własności intelektualnej, a także świadomości na temat znaczenia własności intelektualnej w...

Witamy dr. Konrada Juczewskiego

Witamy na pokładzie dr. Konrada Juczewskiego, eksperta ds. transferu technologii, budowania startupów, działalności B + R i pozyskiwania grantów. Swoją wiedzę pogłębiał w najbardziej prestiżowych instytucjach naukowych na świecie. Współpracował z najlepszymi...

mec Małgorzata Cichosz w Women’s IP World 2021

Mecenas Małgorzata Cichosz z Sigeon IP została doceniona jako specjalistka od Własności Intelektualnej w Polsce, a jej profil przedstawiono w nowym wydaniu Women's IP World 2021. Gratulujemy Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy      

Szybka ścieżka rozpatrywania zgłoszeń przez Urząd Patentowy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej daje możliwość skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania nowych zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.    

Sigeon IP na konferencji AIPPI 2020

Światowy Kongres AIPPI 2020 on-line rozpoczyna się dzisiaj - 5 października 2020 r. Przez najbliższe dwa tygodnie praktycy zajmujący się własnością intelektualną z całego świata będą dyskutować o rozwoju i ulepszaniu przepisów dotyczących ochrony własności...

Światowy Dzień Własności Intelektualnej – 26 kwietnia 2020. Sigeon IP zaprasza na konsultacje 27 kwietnia 2020 w godz. 9-17.

Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia. Celem tego dnia jest wskazanie jak prawa własności intelektualnej - patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe i prawa autorskie wpływają na...

Do końca 2020 roku trwać będzie okres przygotowania spółek do obowiązkowej dematerializacji akcji – ważne daty dla polskich spółek i ich akcjonariuszy

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych obejmująca m.in. obowiązkową dematerializację akcji tj. zmianę formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dematerializacja dotyczyć będzie zarówno...

Sigeon IP sp. z o.o.

Kancelaria Patentowo - Prawna

ul. Racławicka 146, p.II

02-117 Warszawa, Polska

+48 22 40 50 401

+48 22 40 50 301

+48 22 40 50 221

Dane rejestrowe: NIP: 7010016331  KRS: 255477

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Napisz do nas

7 + 14 =

Jak do nas dojechać?