Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia.

Celem tego dnia jest wskazanie jak prawa własności intelektualnej – patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe i prawa autorskie wpływają na nasze codzienne życie, uświadomienie znaczenia wkładu twórców i wynalazców w rozwój społeczeństw i nowych technologii na całym świecie oraz pogłębienie wiedzy na temat własności intelektualnej.

Z okazji tego święta w dniu 27 kwietnia 2020 rzecznicy patentowi i radcy prawni z Kancelarii Sigeon IP specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej będą pełnić dyżur telefoniczny i udzielać bezpłatnych wyjaśnień i porad.

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego!

Zespół Sigeon IP

1) Do Państwa dyspozycji z okazji IP Day 2020 konsultacji będą udzielać Anna Grzelak- rzecznik patentowy, Małgorzata Cichosz- radca prawny, Tomasz Gawrylczyk -rzecznik patentowy i radca prawny 

2) Chcielibyśmy umożliwić możliwość uzyskania konsulatcji jak największej liczbie osób, stąd zakładamy czas pojedynczej rozmowy na do około 30-45 min.

3) Konsultacja odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przedstawione w trakcie rozmowy telefonicznej albo przesłane mailem i nie obejmuje analizy dokumentów,

4) Konsultacja odbywa się jedynie za pośrednictwem telefonu/ maila i w jej ramach nie przedstawiamy opinii prawnych na piśmie (mailem);

5) Jeżeli okaże się, że przedstawiony problem zdecydowanie wykracza poza możliwość udzielenia telefonicznej/ mailowej konsultacji ze względu na stopień skomplikowania sprawy i co za tym idzie koniecznego zaangażowania czasowego albo ze względu na konieczność analizy dokumentów, możemy udzielić stosownej porady na odrębnych zasadach.