Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzonego corocznie 26 kwietnia, również w tym roku Sigeon IP, Grzelak & Partnerzy zaprasza na bezpłatne porady dla młodych twórców i poczatkujących firm w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, usług prawnych, doradztwa biznesowego w IP oraz transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem roli własności intelektualnej dla rozwoju kariery młodych ludzi i ochrony ich pomysłów.

Z okazji tego święta w dniu 26 kwietnia 2022 rzecznicy patentowi i radcy prawni z Kancelarii Sigeon IP specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej będą pełnić dyżur i udzielać bezpłatnych wyjaśnień i porad.

Konsultacje będą się odbywać w godzinach 10.00-17.00.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i osobistego!