Od dnia 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna (nie tylko jak dotychczas spółki akcyjne publiczne) powinna mieć funkcjonującą stronę internetową a spółka, która nie posiada strony internetowej albo jej nie aktualizuje na bieżąco, naraża się na daleko idące konsekwencje. Wszystko to za sprawą nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z Nowym Rokiem. Zatem spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które nie spełniają tego wymogu powinny jak najszybciej nadrobić zaległości, zaś te, które strony posiadały już wcześniej – zweryfikować czy ich istniejące strony spełniają wymogi określone w nowych przepisach.