Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy czyn nieuczciwej konkurencji, w postaci nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Od nowego roku czyn taki jest penalizowany przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co oznacza, że podmiot, który poniósł szkodę na skutek wydłużania terminów zapłaty przez nierzetelnego kontrahenta, może dochodzić od niego określonych w ustawie roszczeń.