Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej daje możliwość skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania nowych zgłoszeń o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.