dr Anna Grzelak, Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, której profil przedstawiono w nowym wydaniu Women’s IP World 2021 została doceniona za swoja wiedzę i doświadczenie jako wyróżniająca się specjalistka od spraw własności przemysłowej w Polsce specjalizująca się w ochronie innowacyjnych rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych w Polsce i zagranicą.

Gratulujemy

Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy