Nasz zespół tworzą ludzie pełni pasji do swojej pracy.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami: rzecznikami patentowymi, aplikantami, prawnikami i doradcami biznesowymi, którzy zapewnią indywidualne podejście do Państwa potrzeb.

dr Anna Grzelak

Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, dr nauk biologicznych ze specjalizacją w genetyce

więcej

Anna Grzelak specjalizuje się w ochronie innowacyjnych rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, chemii, medycyny, farmacji i weterynarii jak również mechaniki, nanotechnologii.

Zakres działania

Anna Grzelak specjalizuje się w ochronie innowacyjnych rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, chemii, medycyny, farmacji i weterynarii jak również mechaniki, nanotechnologii. Zajmuje się przygotowaniem i dokonywaniem zgłoszeń patentowych polskich, europejskich (EP) i międzynarodowych (PCT) oraz ich prowadzeniem i kontynuacją w postepowaniach międzynarodowych.

Kwalifikowany polski i europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE). Jest również profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Specjalizuje się w badaniach patentowych, przygotowywaniu opinii o zdolności, czystości patentowej, IP-due-diligence, bierze udział w postępowaniach spornych przed UPRP i sądami. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

W sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej obsługuje zarówno uczelnie i instytuty naukowe, międzynarodowe koncerny, jak również prywatne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

Wykształcenie

 • Egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego (EQE)
 • Studia Europejskiego Prawa Patentowego w Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) Université de Strasbourg
 • Aplikacja rzeczniowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia doktoranckie w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł doktora nauk biologicznych ze specjalizacją w genetyce
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w biotechnologii i mikrobiologii 

Języki: polski, angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Doradca do spraw własności intelektualnej i przemysłowej dla Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-2015.
 • Organizator pierwszego w Polsce „Basic course on European Patent Law” w Warszawie, prowadzonego przez CEIPI Université de Strasbourg, EPI i EPO.
 • Przez 10 lat była partnerem i współwłaścicielem w kancelarii WTS, w której z powodzeniem zorganizowała i rozwinęła biuro w Warszawie.
 • Przez 7 lat pracowała w kancelarii patentowej Patpol, najpierw jako specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych oraz własności intelektualnej, a następnie jako rzecznik patentowy zajmujący się ochroną wynalazków z dziedziny nauk przyrodniczych.
 • Ceniony i częsty wykładowca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty zarówno w języku polskim jak i angielskim.
 • Przez 4 lata pełniła funkcję sędziego odwoławczego sądu dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.
 • Przez 8 lat pełniła funkcję V-ce Dziekana Okręgu Mazowieckiego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Przynależność do organizacji

 • PIRP- Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – European Patent Institute
 • INTA – International Trademark Association
 • AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej

Dane kontaktowe

anna.grzelak@sigeon.pl

+48 601 541 345

mec. Tomasz Gawrylczyk

Rzecznik Patentowy, Radca Prawny, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Tomasz Gawrylczyk jest doświadczonym pełnomocnikiem w postępowaniach z zakresu naruszeń praw własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach o zabezpieczenie przyszłych roszczeń. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w postępowaniach spornych przed urzędem patentowym, a także w postępowaniach przed organami ścigania i egzekucyjnymi. Posiada doświadczenie z zakresu zwalczania praktyk noszących znamiona działań nieuczciwej konkurencji oraz doświadczenie w negocjacjach dotyczących transferu praw własności intelektualnej. Jego mocodawcami są między innymi wielobranżowe korporacje, firmy branży wydobywczej i budowlanej, operatorzy telekomunikacyjni oraz producenci i importerzy towarów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm, w tym zarządów i rad nadzorczych spółek w zakresie spraw korporacyjnych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Jako członek zespołu przygotowującego i realizującego projekty inwestycyjne przygotowywał m.in. wielostronne kontrakty handlowe oraz był odpowiedzialny za negocjowanie warunków i przygotowywanie umów dostawy oraz umów wykonawczych o znaczącej wartości. Posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i wykonania procedur zawiązywania, przekształcania oraz likwidacji spółek handlowych i fundacji. Od wielu lat prowadzi również prywatną praktykę jako radca prawny i rzecznik patentowy.

Jako rzecznik patentowy reprezentuje swoich klientów w postępowaniach prowadzonych przed Polskim Urzędem Patentowym, Międzynarodowym Biurem ds. Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków.

Wykształcenie

 • Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Aplikacja rzeczniowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia magisterskie na kierunku: prawo, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu corporate governance i realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych

Języki: polski, angielski, niemiecki

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Jako prawnik i rzecznik patentowy brał udział w zakończonym sukcesem projekcie inwestycyjnym nabywcy praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii produkcji opakowań, wyników badań, know-how oraz patentów, przygotowując umowy związane z transferem praw własności intelektualnej oraz biorąc udział w przygotowaniu wniosków o pozyskanie dofinansowania dla projektu obejmującego m.in. budowę zakładu produkcyjnego oraz ekspansję na rynkach zagranicznych. W ramach projektu opatentowano szeroki zakres rozwiązań i zabezpieczono prawa wyłączne producenta w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Brał aktywny udział w pracach kilkuosobowego zespołu zajmującego się przygotowaniem, pozyskaniem finansowania oraz realizacją projektu inwestycyjnego budowy kopalni odkrywkowej i zakładu produkcyjnego w woj. dolnośląskim, o łącznej wartości 140 mln zł. Następnie uczestniczył w przygotowaniu pierwszej publicznej oferty akcji spółki notowanej na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

Przynależność do organizacji

 • KIRP – Krajowa Izba Radców Prawnych
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dane kontaktowe

tomasz.gawrylczyk@sigeon.pl

+48 784 62 0000

dr Leszek Lipiński

Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i transferu technologii, dr nauk biologicznych ze specjalnością w biochemii i biologii molekularnej

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Leszek Lipiński jest naukowcem z doświadczeniem rynkowym i negocjacyjnym. Pomaga wynalazcom zaistnieć w świecie biznesu, a inwestorom zrozumieć potencjał innowacyjnych rozwiązań z dziedzin bio-medycznych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, wsparciu współpracy grup naukowych z biznesem oraz komercjalizacji wynalazków z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, technologii żywności i weterynarii.

Zajmuje się wsparciem firm, jednostek naukowych oraz pomysłodawców indywidualnych w zakresie: opracowania ścieżek komercjalizacji nowych rozwiązań, planowania strategii ochrony własności intelektualnej, opracowywania planów rozwoju produktu, planowania badań pod kątem zapotrzebowania rynkowego, analiz rynku, tworzenia biznes planów, oceny projektów inwestycyjnych, pozyskiwania finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych oraz prywatnych. Posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentacji inwestycyjnej, negocjacjach z inwestorami prywatnymi, instytucjonalnymi typu Seed i VC oraz inwestorami branżowymi.

 

Wykształcenie

 • Master of Science in Science and Technology Commercialization, IC2 Institute, Texas University oraz Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
 • Doktorat w Zespole Medycyny Molekularnej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz Zakład Biologii Molekularnej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – doktor nauk biologicznych ze specjalnością w biochemii.
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski – magister biotechnologii ze specjalnością biologia molekularna.

 

Języki: polski, angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Współpomysłodawca i osoba zaangażowana w latach 2010 – 2016 w zarządzanie Ośrodkiem Transferu Technologii BioTech-IP utworzonym przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wspierał komercjalizację wyników badań z dziedzin bio-medycznych dla sześciu instytutów naukowych zrzeszonych w konsorcjum naukowym Biocentrum Ochota w Warszawie.
 • Prezes spółki celowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – BioTech-IP sp. zo.o. w latach 2014-2016.
 • Współzałożyciel funduszu zalążkowego wyspecjalizowanego we wsparciu projektów w obszarze nowych leków i produktów medycznych. Współpracował z kanadyjskim funduszem inwestycyjnym, wyspecjalizowanym w inwestycjach na rynku innowacyjnych leków.
 • Doświadczenie w obszarze transferu technologii i komercjalizacji badań zdobyte w ramach współpracy z ośrodkami innowacji w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Estonii.
 • Uczestnik programu szkoleniowego dla specjalistów funduszy kapitału zalążkowego z zakresu selekcji i finansowania potencjalnych inwestycji (Lewiatan B.A., Meta Group Włochy) oraz warsztatów z Billem Paynem dotyczących analizy przedsięwzięcia, wyceny start-upów i zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 • Naukowiec – biotechnolog, mikrobiolog, biolog molekularny, autor ponad 20 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych, laureat nagrody im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą opublikowaną pracę doświadczalną w Polce w 2006 r., stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz FEBS. Opiekun prac licencjackich, magisterskich, promotor pomocniczy w przewodach doktorskich.
 • Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi przez konsorcja naukowe lub naukowo-przemysłowe.
 • Recenzent grantów aplikacyjnych z dziedziny biotechnologii i medycyny, aplikacyjnych projektów doktoranckich oraz publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Dane kontaktowe

leszek.lipinski@sigeon.pl

+48 603 401 402

dr Adam Sobczak

Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i transferu technologii, dr nauk biologicznych

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Dr Adam Sobczak jest absolwentem Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z tytułem doktora nauk biologicznych uzyskanym w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej z praktyczną wiedzą wdrażania innowacji w firmach. Jest współtwórcą Ośrodka Transferu Technlologii (OTT) Bio & Technology Innovations Platform (BioTech-IP)  przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jako jeden z kluczowych menadżerów OTT wraz z współpracownikami zbudował system komercjalizacji wyników badań dla sześciu instytutów naukowych z konsorcjum Biocentrum Ochota.

Wiedzę z zakresu zarządzania strategią ochrony IP oraz komercjalizacją projektów naukowych doskonalił na Uniwersytecie Stanforda w USA. Prezentował kilkanaście wynalazków przed dużymi inwestorami branżowymi, w tym m.in. Novartis, GlaxoSmithKline, Amgen, Merck, A&A biotechnology, US Pharmacja, MZT Clinicals, Science Pharma, Over Group, LuxMed czy Alab. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego koordynował naukowo i administracyjnie duże projekty B+R, w tym rozwój nowoczesnej immunoonkologii oraz niekomercyjne badania kliniczne wykorzystania komórek macierzystych.

Jest ekspertem w dziedzinie analizy potencjału biznesowego i merytorycznego projektów B+R (akademickich oraz tworzonych przez firmy), jak również identyfikacji ryzyka dla projektów B+R. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi venture capital.

Dane kontaktowe

adam.sobczak@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

dr Tomasz Grzelak, MBA

Specjalista ds. strategii rynkowych, finansowania rozwoju i zarządzania. Menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w branży private equity

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Tomasz Grzelak wzbogaca kompetencje naszego zespołu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym i inwestycyjnym. Jego obszarem specjalizacji w Sigeon IP jest zmniejszanie luki kompetencyjnej między światem innowacyjnych przedsięwzięć i start-up’ów, a światem ich większych odpowiedników.

Zajmuje się wsparciem firm i przedsiębiorców w opracowaniu strategii rozwoju i jej efektywnym wdrożeniu, analizach rynkowych, przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskaniu finansowania.

Jest doświadczonym menedżerem i doradcą, specjalizującym się w budowie wartości przedsięwzięć, wspierającym przedsiębiorców i inwestorów na wszystkich etapach rozwoju innowacyjnych projektów, od oceny i przygotowania przedsięwzięcia, przez jego realizację, aż po ewentualną sprzedaż. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych, a także przygotowaniu transakcji MBO i M&A w różnych branżach w Polsce i za granicą.    

Jego unikalne połączenie doświadczenia operacyjnego, inwestycyjnego i doradczego jest szczególnie cenne wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy między młodymi innowacyjnymi firmami, inwestorami i dużymi spółkami.

Wykształcenie

 • Dr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 • MBA, Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu, wspólnie z London Business School, HEC Paris i Norges Handelshøyskole
 • Mgr inż., Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki

Języki: angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

W przeszłości pracował w AIG Capital Partners, doradzając jednemu z funduszy private equity AIG inwestujących w Europie Środkowej. Był także dyrektorem finansowym i operacyjnym (CFO/COO) w firmie inwestycyjnej Julius Baer Investment Management, gdzie pracował nad powołaniem i organizacją funduszu private equity inwestującego w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Wcześniej zarządzał finansami dużych spółek portfelowych funduszy private equity, w tym m.in. największego wówczas dystrybutora farmaceutyków w Polsce, aktywnie uczestnicząc w procesach konsolidacji rynku, budowie dużej grupy kapitałowej i sprzedaży jej akcji.

Karierę zawodową rozpoczynał jako programista/inżynier systemowy, pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w Sara Lee i Shell, zajmował się także kształceniem kadry kierowniczej koncernu ABB w Centrum Rozwoju Kadr ABB.

Dane kontaktowe

tomasz.grzelak@sigeon.pl

+48 22 40 50 401


dr Konrad Juczewski

Ekspert ds. transferu technologii, budowania startupów, działalności B + R, pozyskiwania grantów, dr nauk medycznych ze specjalnością w dziedzinie neuronauk.

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Neuronaukowiec z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy naukowej w prestiżowych instytucjach Europy i USA, m.in. National Institutes of Health (USA), Karolinska Institute (Szwecja) czy też Cardiff University (Wielka Brytania). Uzupełnił wykształcenie z dziedziny nauk medycznych studiami z transferu technologii oraz medycyny translacyjnej w USA. Zdobył także praktyczną wiedzę w środowisku międzynarodowym dotyczącą zakładania firm bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach lub wynalazkach naukowych i technologicznych (ang. deep-tech business). Ponadto zrealizował wiele zadań consultingowych i biznesowych pracując dla najlepszych amerykańskich organizacji wspierających innowacje. Te doświadczenia zawodowe poszerzyły jego wiedzę z zakresu due dilligence, przygotowania planów biznesowych, strategii rozwoju, zarządzania firmami, przywództwa, brandingu, marketingu i komunikacji.

W przeszłości był także dyrektorem wydziału nauki i komercjalizacji w nowo powstałej polskiej agencji rządowej odpowiadającej za rozwój badań medycznych. Stworzył od podstaw nowy wydział i zarządzał pracą grupy specjalistów z obszaru badań i rozwoju. Spośród wielu zadań zakończonych powodzeniem, warto wspomnieć o grancie z Unii Europejskiej (1,34 mld zł) pozyskanym przez niego na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (biomedycyny). Umiejętności pozyskiwania grantów oraz efektywnej komunikacji rozwinął na międzynarodowych kursach, ale przede wszystkim w praktyce, dzięki wielu przygotowanym osobiście aplikacjom grantowym zakończonych sukcesem. Jego wiedza, dociekliwość i nieschematyczny sposób myślenia, pomogą zrealizować każde zadanie stojące przed klientami Sigeon IP.

 

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe: Advanced Studies in Technology Transfer, Foundation for Advanced Education (FAES) at the National Institutes of Health (NIH) (Bethesda, USA)
 • Staż podoktorancki w Laboratory for Integrative Neuroscience, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health (NIH) (Rockville, USA)
 • Doktor nauk medycznych ze specjalnością w dziedzinie neuronauk (ang. neuroscience), międzynarodowy program doktorancki bazujący na współpracy pomiędzy Karolinska Institute (Sztokholm, Szwecja) oraz National Institutes of Health (NIH) (Bethesda, USA)
 • Magister biologii specjalność neurobiologia, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska) i Cardiff University (stypendium naukowe, Wielka Brytania)

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Planowanie strategiczne, zadania analityczne oraz marketingowe – praca pro bono dla the Center for Advancing Innovation, najskuteczniejszej organizacji non-profit działającej na polu transferu technologii (USA), a także dla the BioHealth Innovation największego inkubatora przedsiębiorczości na wschodnim wybrzeżu USA wspierającego transfer technologii w ramach działalności laboratoriów federalnych rządu amerykańskiego, uniwersytetów oraz firm biotechnologicznych.
 • Pozyskiwanie grantów – prawie 100 % skuteczność w przygotowaniu i otrzymywaniu grantów, m.in. z instytucji takich jak the Stockholm Brain Institute, the StratNeuro, the Hirsh Travel Grant, the ENCODS, the Erik och Edith Fernströms Scholarship Program, a także wspomniany powyżej grant z Unii Europejskiej w wysokości 1,34 miliarda złotych na realizację reformy w obszarze B + R w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych (biomedycyny).
 • Consulting – aktywny członek klubów cosultingowych, the NIH Fellow Consulting Club oraz the Cambridge Consulting Network, zrzeszających studentów i absolwentów tych instytucji pomagający w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w pracy w międzynarodowym cosultingu i w biznesie, m.in. udział w konkursie cosultingowym na 2015 Cornell-NYU Consulting Case Competition, drużyna NIHorizon.
 • Doświadczenie na styku nauki i biznesu – zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu i osiągnięcie półfinałowej fazy konkursu dla zespołów przygotowujących strategię budowania firm na bazie patentów z dziedziny neuronauk, The Neuro Startup Challenge.
 • Kreatywność, pro-aktywność, przywództwo – pomysłodawca pierwszej w Europie interdyscyplinarnej konferencji studenckiej dotyczącej neuronauk Neuronus oraz koła studenckiego jako jej bazy organizacyjnej; inicjatywa rozwinęła się zgodnie z zaproponowaną przez niego wizją i jest obecnie największym wydarzeniem tego typu w Europie, IBRO-IRUN Neuroscience Forum, gromadzącym ponad 700 uczestników z całej Europy.
 • Rozwój zawodowy i osobisty – uczestnictwo w wielu międzynarodowych kursach i warsztatach dotyczących tematów takich jak badania kliniczne wyrobów medycznych, dobre praktyki kliniczne w badaniach klinicznych, szkolenie z praktykowania nauki w kontekście translacji, komunikacja interpersonalna, strategie negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie ludźmi, przygotowanie aplikacji grantowych, efektywna komunikacja naukowa i pozanaukowa, przywództwo w nauce i w biznesie.
 • Zarządznie projektami, pisanie tekstów naukowych i prezentacji – zaprojektowanie i współprowadzenie szeregu naukowych projektów badawczych zakończonych publikacjami w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych tj. główne wydanie the Science magazine czy the Nature Communications; ponad 30 prezentacji na całym świecie, w tym wykłady na międzynarodowych konferencjach, wystąpienia naukowe na zaproszenie, prezentacje posterowe, seminaria internetowe (ang. webinar), prezentacje dla inwestorów, prezentacje dotyczące tematyki marketingu i realizowanych projektów consultingowych.
 • Aktywny perkusista i pianista – w wolnych chwilach zajmuje się improwizacją muzyczną, okazjonalnie koncertuje.

 

Dane kontaktowe

konrad.juczewski@sigeon.pl

+48 607 236 488


mgr inż. Leo Turno, MBA

Specjalista ds. strategii rynkowych, organizacji i zarządzania, marketingu oraz sprzedaży. Menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w dużych korporacjach technologicznych

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Leo Turno współpracuje z kancelarią Sigeon IP jako doradca w komercjalizacji, specjalista ds. procesu wdrażania innowacji, zapewnia wsparcie dla inwestorów oraz pomaga w transferze technologii. Jako certyfikowany mediator prowadzi negocjacje i mediacje w sprawach Klientów Sigeon IP. Pomaga w budowaniu międzynarodowych konsorcjów B+R dla realizacji projektów finansowanych przez programy ramowe (np. H2020). Organizuje szkolenia i warsztaty mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych platform rozwoju innowacji w naukach stosowanych. Współpracuje przy sprawach związanych z wyceną i komercjalizacją własności przemysłowej, tworzeniem i wdrażaniem strategii wzrostu i budowaniem wartości firm. Z powodzeniem koordynuje prace międzynarodowych konsorcjów B+R.

Leo Turno swoje umiejętności doradcze, organizacyjne, komunikacyjne i mediacyjne zdobył dzięki doświadczeniu menedżera w dużych korporacjach w Polsce i za granicą (UK, Francja, Szwajcaria).

Koordynował projekty i prowadził pakiety zadaniowe w międzynarodowych konsorcjach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach programu “Horyzont 2020”, brał udział w międzynarodowych programach rozwoju przedsiębiorstw i branż. Zainicjował i poprowadził projekt międzynarodowych warsztatów dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i ich naukowych partnerów w Finlandii i Hiszpanii, w których brały udział kluczowe polskie spółki, takie jak KGHM, Grupa AZOTY i Grupa LOTOS, co pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk stosowanych i B+R.

W swojej wcześniejszej karierze Leo Turno zarządzał międzynarodową agencją prasową i pracował dla kilku firm high-tech (Blue Chip) w Polsce (IBM), Szkocji (Motorola Semiconductors) i Szwajcarii (Eli Lilly). Był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, marketing, produkcję i zarządzanie finansami. Po ścieżce korporacyjnej podejmował wyzwania w prowadzeniu firm i projektów w przedsięwzięciach na wczesnym etapie rozwoju typu start-up.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów INSEAD w Polsce. Fundator Fundacji Dialogu Technologicznego (www.technologydialog.eu).

Wykształcenie

 • Studia wyższe na Wydziale Elektroniki, Politechnika Warszawska (mgr inż.)
 • Master of Business Administration (MBA) w Institute Europeene d’Administration des Affairs (INSEAD, Fontainebleau, Francja

Języki: angielski, rosyjski, serbsko-chorwacki

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Podejmował wiodące role w szeregu pionierskich projektów. Współorganizator pierwszej telewizji w punkcie sprzedaży (tzw. digital signage). Kierował projektem opracowania założeń funkcjonalnych, technicznych i finansowych dla pierwszego stadionu piłkarskiego w Polsce spełniającego wymagania standardów UEFA (KP Legia). Współorganizował Europejskie Szczyty Innowacyjności w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zorganizował dwie debaty publiczne w Parlamencie Europejskim dotyczące szans i wyzwań dla elektromobilności w Europie.

Przynależność do organizacji branżowych: Stowarzyszenie Absolwentów „INSEAD”

Dane kontaktowe

leo.turno@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Rafał Skopek

Europejski i polski aplikant rzecznikowski, mgr biologii ze specjalizacją w biologii molekularnej

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Rafał Skopek jest europejskim i polskim aplikantem rzecznikowskim specjalizującym się w obszarze nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, farmacji, weterynarii, biomedycynie, jak i rozwiązaniach technicznych, szczególnie dotyczących aparatury nurkowej czy sprzętu pożarniczego.

 Wykształcenie

 • Europejski aplikant rzecznikowski
 • Obecnie aplikacja rzecznikowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z biologii molekularnej
 • Studia licencjackie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biologia o profilu ogólnym

Języki: angielski, rosyjski, hiszpański

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

W trakcie realizacji studiów brał udział w projekcie badawczym związanym z rozwojem nowych technologii: „The development of a (bio)technology for waste management and recovery of water from effluents from hydrometallurgical processes”, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz w licznych projektach wewnętrznych jednostek badawczych Polskiej Akademii Nauk.

Jest również współautorem publikacji naukowej oraz licznych doniesień konferencyjnych.

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

dr Witold Uhrynowski

Europejski aplikant rzecznikowski. Specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych, tłumacz języka angielskiego, biolog, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny

więcej

Doświadczenie

Witold Uhrynowski współpracuje z Sigeon IP jako specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych oraz tłumacz z i na język angielski. Jako pracownik naukowy zdobył doświadczenie w firmie biotechnologicznej specjalizjącej się w B+R gdzie brał udział w wielu projektach (badania podstawowe /mikrobiologia, biologia molekularna, bioinformatyka, badania aplikacyjne i wdrożeniowe, powiększanie skali procesów biotechnologicznych, komercjalizacja, przygotowanie publikacji, zgłoszeń etc.). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, mikrobiologia), posiada również uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Ma bogate doświadczenie w tłumaczeniu zgłoszeń patentowych, opisów patentowych, wniosków projektowych, publikacji i tekstów naukowych.

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, mikrobiologia)
 • Studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (kierunek: analityka medyczna)
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  (w ramach studiów indywidualnych MISMaP; specjalizacja w mikrobiologii stosowanej)
 • Studia wyższe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach studiów indywidualnych MISMaP)

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • współautor kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu doniesień naukowych
 • wykonawca/główny wykonawca w 7 projektach naukowych
 • laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów (2016/2017)

 

Przynależność do organizacji branżowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
 • członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Anita Kalewska

Aplikanta rzeczniowska, Prawnik

więcej

Doświadczenie

Prawnik i aplikantka rzecznikowska. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo. W ramach prawa własności intelektualnej jej zainteresowania koncentrują się na ochronie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Praca magisterska Anity dotyczyła zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za naruszenie pośrednie prawa ochronnego do znaku towarowego. W kancelarii Sigeon IP przygotowuje i prowadzi korespondencję z klientami oraz Urzędami Patentowymi, koncentrując się na postępowaniach związanych z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce oraz zagranicą, w tym postępowaniach przed EUIPO.

Wykształcenie

 • Obecnie aplikantka rzecznikowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Magister prawa – Uczelnia Łazarskiego. Praca magisterska pt.. „Odpowiedzialność cywilna za naruszenie pośrednie prawa ochronnego na znak towarowy”.

Języki: polski, angielski, francuski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Poza naukami prawnymi pasją Anity jest sport. W przeszłości reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, brała m.in. udział w Mistrzostwach Europy w akrobatyce sportowej.

 

Przynależność do organizacji branżowych

 • PIRP- Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401/301

mgr inż. Piotr Szulewski

Specjalista ds. rozwiązań mechanicznych, tłumacz języka angielskiego i francuskiego

więcej

Specjalizacja i wykształcenie

Piotr Szulewski współpracuje z kancelarią jako specjalista ds. mechaniki oraz jako tłumacz z języka angielskiego i francuskiego. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją w inżynierii komunikacyjnej oraz studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacja w konstrukcjach dotyczących mostów i budowli podziemnych.

Języki: angielski, francuski, polski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

dr Agnieszka Podlaska

Konsultant naukowy, doradca ds. transferu technologii i tłumacz języka angielskiego, dr nauk o morzu ze specjalnością w mikrobiologii molekularnej i biogeochemii

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

dr Agnieszka Podlaska współpracuje z Sigeon IP jako konsultant oraz specjalista z obszaru nauk biologicznych oraz jako tłumacz języka angielskiego. Jest zaangażowana w opiniowanie projektów biologicznych oraz tłumaczenia z dziedzin przyrodniczych, biotechnologii, w tym tekstów dokumentacji patentowych, jak również dokumentacji dotyczącej komercjalizacji i transferu technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych oraz licznych doniesień konferencyjnych.

 

Wykształcenie

 • Doktorat w School of Marine and Atmospheric Sciences w Stony Brook University, Nowy Jork, USA; doktor nauk o morzu ze specjalnością w mikrobiologii molekularnej i biogeochemii
 • Studia podyplomowe w Center for Biotechnology, A New York State Center for Advanced Technology w Stony Brook University, Nowy Jork, USA; kierunek: Fundamentals of the Bioscience Industry
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego; magister oceanografii ze specjalnością w biologii morza

 

Języki: polski, angielski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401/301

Marta Brzostek

Asystentka

więcej

Specjalizacja i wykształcenie

Studentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Przed dołaczeniem do zespołu Sigeon IP pracowała jako asystentka księgowego w biurze rachunkowym, jak również jako asystentka działu finansowego.

W trakcie nauki w liceum stworzyła projekt społeczny „Warszawa (nie)znana”, który miał na celu zwiększenie wiedzy licealistów na temat stolicy. Brała także aktywny udział w festiwalach szkolnych jako szefowa sekcji koordynacyjnej.

W Sigeon IP zajmuje się wsparciem sekretarsko-asystenckim.

 

Języki: angielski, rosyjski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

Barbara Domańska

Specjalistka prawa amerykańskiego i chińskiego, studentka Wydziału Prawa i Administracji UW

więcej

Specjalizacja i wykształcenie

Absolwentka szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski wraz z Georgia State University i Emory Law School. Jest również studentką ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentką Szkoły Prawa i Gospodarki Chin na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności w aspekcie międzynarodowym. Planuje kontynuować naukę na zagranicznych studiach doktoranckich. W kancelarii Sigeon IP rozwija swoją wiedzę dotyczącą prawa własności intelektualnej i przemysłowej, współpracuje z rzecznikami patentowymi i radcami prawnymi.

 • Szkoła Prawa Amerykańskiego- Centrum Prawa Amerykańskiego, Wydział Prawa i Administracji UW, Georgia State University, Emory Law School;
 • Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studentka ostatniego roku studiów magisterskich)
 • Szkoła Prawa i Gospodarki Chin Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w trakcie studiów)

 

Języki: polski, angielski, hiszpański, koreański

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

W celu pogłębiania swojej wiedzy aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Koreański Urząd Patentowy (KIPO) min.:

 • Intellectual property management course – WIPO
 • Advanced international certificate course (AICC) – WIPO, KIPO, KAIST, KIPA
 • IP panorama – WIPO, KIPO, KAIST, KIPA
 • European Union Trade Mark (EUTM) in a Nutshell – EUIPO
 • Registered Community Design (RCD) in a Nutshell – EUIPO
 • IPTV crime in the European Union – EUIPO
 • General course on Intellectual Property  – WIPO

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401/301

mgr inż. Dariusz Tyc

Specjalista IT

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Dariusz Tyc współpracuje z kancelarią Sigeon IP jako specjalista w IT, zapewnia specjalistyczna opiekę informatyczną, jak również doradza w przygotowaniu i ocenie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny IT.

Współpracuje przy sprawach związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii wzrostu i budowaniem wartości firm w oparciu o innowacyjne rozwiązania informatyczne i systemy zarządzające przepływem informacji w różnych sektorach przemysłu.

Wykształcenie

Studia wyższe na kierunku informatyka, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, ze specjalizacją w architekturze sieci komputerowych i systemów oprogramowania.

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Właściciel i CEO IntelliClass

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Anna Łapińska

Tłumacz języka angielskiego

więcej

Anna Łapińska współpracuje z kancelarią jako tłumacz języka angielskiego. Tłumaczy teksty techniczne i dokumentacje.

Wykształcenie

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogiki, jak również Kolegium Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Języki: polski, angielski, rosyjski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Andrzej Hulewicz

Tłumacz języka niemieckiego

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Mgr Andrzej Hulewicz specjalizuje się w tłumaczeniach zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów z i na język niemiecki. Zajmuje się również tłumaczeniami tekstów branżowych oraz tłumaczeniami symultanicznymi.

Poza współpracą z Kancelarią Sigeon IP zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego, współpracuje z Österreich Institut Warschau. Posiada uprawnienia egzaminatorskie ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) i przeprowadza międzynarodowe, państwowe egzaminy z języka niemieckiego.

Wykształcenie

Mgr Andrzej Hulewicz ukończył Uniwersytet Warszawski wydział Neofilologii na kierunku filologia germańska, ukończył Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, jak również rozpoczął studia doktoranckie na filologii germańskiej.

Języki: niemiecki, polski, angielski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401