Nota prawna

Wszelkie znaki towarowe występujące na stronie internetowej www.sigeon.pl są zastrzeżone przez ich właścicieli. Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.sigeon.pl, o ile nie zaznaczono inaczej, są zastrzeżone. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone.

Treści zamieszczone na stronie internetowej www.sigeon.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady prawne, ani też jako porady profesjonalne o innym charakterze.

 

Polityka prywatności

Strona internetowa www.sigeon.pl (dalej jako „Strona internetowa”) nie zbiera żadnych informacji, za wyjątkiem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) oraz informacji przekazanych przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne pod postacią plików tekstowych. Przechowywane są na urządzeniu użytkownika strony internetowej w celu usprawnienia jej działania. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Użytkownik może nie zezwolić na wykorzystywanie plików cookies, wyłączając możliwość ich umieszczania na swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki.
 3. Administratorem plików cookies jest Sigeon IP sp. z o.o. (dalej „Sigeon IP”).
 4. Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony, w tym w szczególności dostosowania sposobu wyświetlania strony do typu urządzenia użytkownika
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej w celu ulepszania jej struktury i zawartości

 

Informacje zawarte w formularzu kontaktowym

 

 1. Strona internetowa udostępnia użytkownikom formularz kontaktowy służący do wysyłania wiadomości do Sigeon IP, składający się z następujących pól: (i) temat, (ii) adres poczty elektronicznej użytkownika i (iii) treść wiadomości.
 2. Korzystanie przez użytkownika z formularza kontaktowego, w tym podawanie w nim jakichkolwiek informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania ze strony internetowej. Sigeon IP nie wymaga podania w formularzu kontaktowym jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej.
 3. Podanie przez użytkownika danych osobowych, w tym co najmniej adresu poczty elektronicznej, jest konieczne dla umożliwienia Sigeon IP odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w tym celu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
 5. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Sigeon IP sp. z o.o.

Legal note

The content of this website (www.sigeon.pl) is copyrighted. Copying or distributing any part of it without prior permission is not allowed. Trademarks appearing on this site are protected by their owners. Information presented on this website does not constitute legal or any other professional advice.

 

Privacy policy

The owner of this website, Sigeon IP sp. z o.o., does not collect any information except of (i) cookies and (ii) information provided by a visitor in a contact form.

Cookies

 1. Cookie files are digital data stored in a form of text files on a visitor’s device (ie. computer or smartphone) in order to improve performance of this site. These files contain the name of website, time tag and unique number.
 2. Cookie files do not contain any personal data. They can be stored on visitor’s device until web browser is closed, or until a visitor removes them. A visitor can at any time disable the use of cookie files with relevant functionality of their web browser.
 3. This website can use cookie files for two purposes: 
 • to adjust the content to user preferences, and to optimize performance, in particular by adjusting the way this site is presented to the type of visitor’s device and operating syste
 •  generating statistics that help understand the way visitors utilize functionality of this website, leading to its further improvements

 

Contact form

 1. This website includes a contact form that allows a visitor to contact us. This form includes the following fields: (i) subject of a message, (ii) e-mail address of a user, (iii) message content.
 2. Visitor can at its own discretion use the contact form to send us a message. We do not require any personal data in a message except of visitor’s e-mail address.
 3. Visitor’s e-mail address, as well as any other personal data that they choose to provide us with by a contact form, is used solely for responding to the message.
 4. Upon the request of a visitor, we shall remove from our files personal data provided to us.