Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP to specjaliści w ochronie prawnej własności przemysłowej oraz komercjalizacji rozwiązań powstających w sektorach biotechnologii, chemii, branży żywieniowej, medycyny, weterynarii i farmacji

Rozumiejąc specyfikę innowacyjnych rozwiązań z nauk przyrodniczych, szczególnie biotechnologii, chemii, branży rolno-spożywczej, medycyny, weterynarii i farmacji, w ramach kancelarii Sigeon IP wyodrębniliśmy zespół BioMed, specjalistów w ochronie prawnej własności przemysłowej oraz komercjalizacji rozwiązań powstających w tych sektorach nauki i przemysłu.

Oferujemy kompleksowe wsparcie zespołu rzeczników patentowych, aplikantów rzeczniowskich, współpracujących z nami naukowców i specjalistów, a także ekspertów w zarządzaniu IP i transferze technologii, posiadających wykształcenie i doświadczenie w tych dziedzinach.

więcej

Więcej informacji o naszych specjalistycznych usługach znajduje się na pozostałych podstronach.

Rzecznicy Patentowi

Ochrona IP w Polsce, Europie i świecie. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, walidacje, badania patentowe

Usługi prawne

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z własnością intelektualną i prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradztwo biznesowe IP

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, rynkowe analizy technologii, studia wykonalności, doradztwo biznesowo-inwestycyjne w IP