Grzelak i Wspólnicy, Kancelaria Patentowo-Prawna

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej, obsługa prawna i biznesowa firm i instytucji

Sigeon IP to specjaliści w ochronie prawnej własności przemysłowej oraz komercjalizacji rozwiązań powstających w sektorach biotechnologii, chemii, branży żywieniowej, medycyny, weterynarii i farmacji

Rozumiejąc specyfikę innowacyjnych rozwiązań z nauk przyrodniczych, szczególnie biotechnologii, chemii, branży rolno-spożywczej, medycyny, weterynarii i farmacji, w ramach kancelarii Sigeon IP wyodrębniliśmy zespół BioMed, specjalistów w ochronie prawnej własności przemysłowej oraz komercjalizacji rozwiązań powstających w tych sektorach nauki i przemysłu.

Oferujemy kompleksowe wsparcie zespołu rzeczników patentowych, aplikantów rzeczniowskich, współpracujących z nami naukowców i specjalistów, a także ekspertów w zarządzaniu IP i transferze technologii, posiadających wykształcenie i doświadczenie w tych dziedzinach.

więcej

Więcej informacji o naszych specjalistycznych usługach znajduje się na pozostałych podstronach.

Europejska droga do innowacji

Nie jest tajemnicą, że Europa jest silna naukowo. Europejczycy wiedzą, jak z zainwestowanych pieniędzy stworzyć naukę najwyższej jakości. Znacznie gorzej działa to jednak w drugą stronę. Nie przekuwamy równie skutecznie sukcesów naukowych w biznesowe. Wydaje się, że istnieją luki w systemie, które powstrzymują Europejczyków przed zbieraniem owoców naszych wielkich odkryć naukowych i nowatorskich pomysłów technologicznych. Odpowiedzią na ten problem ma być utworzona niedawno Europejska Rada Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC). EIC jest instytucją powołaną w celu eliminacji wspomnianych luk poprzez odpowiednie programy grantowe i inwestycyjne. Rada została powołana w 2017 roku, początkowo skupiała się na kilku udanych programach pilotażowych, a od 17 marca 2021 r. weszła na „pełne obroty”, stając się jednym z filarów programu Horyzont Europa. Warto wspomnieć, że Horyzont Europa kontynuuje i ulepsza kończący się właśnie program finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

Często patrzymy na Stany Zjednoczone jako na wzór postępu technologicznego i innowacyjnego. Podstawą tego postępu jest słynny duch przedsiębiorczości Amerykanów. W dziedzinie deep-tech cecha ta przekłada się na liczne startupy wyrastające z pomysłów naukowych lub technologicznych. Jeśli im się powiedzie, startupy stają się solidną częścią sektora małych / średnich przedsiębiorstw (MŚP) lub rozrastają się jeszcze bardziej, stając się dużymi firmami czy też korporacjami. Niestety, Europa pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem przełomowych innowacji i, co zaskakujące, problemem nie jest tu wcale liczba powstających co roku startupów. W rzeczywistości Europa nawet nieznacznie wyprzedza USA pod tym względem, na co wskazywano podczas niedawnego Dnia Aplikantów w EIC (ang. EIC’s Applicants Day). Ma czym więc polega problem? Jak znaleźć właściwą strategię prowadzącą do efektywnego wdrażania i komercyjnego wykorzystywania innowacji w Europie?

więcej

Europejskie problemy z innowacjami dotyczą trzech głównych obszarów: wydajności, finansowania i ekosystemu przemysłowego. Obiecujące wyniki badań tracą na znaczeniu przy próbie wdrożenia ich w biznesie, a więc brakuje nam przełomowych innowacji, które tworzą nowe rynki. Co prawda są dostępne znaczne fundusze przeznaczone na finansowanie innowacji, ale i tutaj widoczne są dwie luki: moment wyjścia z danym odkryciem z laboratorium przy próbie stworzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa, a także rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw (ang. scaling up), których działalność jest obarczona wysokim ryzykiem. Widzimy również wiele krajowych i lokalnych ekosystemów stworzonych dla innowacyjnych przedsiębiorstw, ale są one rozsiane po całej Europie. Aby ich wpływ na rynek był istotny, powinny być bardziej zintegrowane, powinny obejmować sobą więcej regionów. Powinny być także, jak powtarzają przedstawiciele EIC, bardziej inkluzywne poprzez promowanie różnorodności kulturowej i wspieranie udziału w tym sektorze innowacyjnej działalności kobiet. Próbując wyobrazić sobie gospodarkę post-COVID-ową (miejmy nadzieję), a jednocześnie starając się uniknąć konsekwencji potencjalnego ogromnego kryzysu wynikającego z obecnej sytuacji, Europa postanowiła odpowiedzieć najbardziej ambitną inicjatywą innowacyjną w historii Unii Europejskiej. W budżecie nowego EIC przeznaczono ponad 10 miliardów euro na programy poświęcone identyfikacji, rozwojowi i skalowaniu przełomowych technologii oraz przełomowych innowacji. Ta znacząca suma daje nadzieję na stworzenie europejskiej drogi do innowacji i zmniejszenie skutków potencjalnego kryzysu.

Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie i wdrażanie wszelkiego rodzaju innowacji, które pomimo wysokiego ryzyka, mogą doprowadzić do przełomowych zmian technologicznych, tworzyć nowe rynki i zmieniać nasze życie poprzez upowszechnienie zaawansowanych technologii. Cele te zostaną osiągnięte za pomocą czterech głównych instrumentów: Rady EIC kierującej wiodących innowatorów na właściwą ścieżkę biznesową, usług przyspieszających rozwój biznesu, proaktywnego zarządzania i działań weryfikacyjnych w zakresie finansowania wyników z wcześniejszego programu Horyzont 2020. Rada EIC będzie stanowić bazę ekspercką programu. Proaktywne zarządzanie zagwarantuje solidne codzienne wsparcie i elastyczność współpracy. Dodatkowym atutem będzie możliwość kontynuacji udanych projektów i budowanie dalszych sukcesów bazujących na wcześniejszych wynikach.

Dominująca część finansowania zostanie przeznaczona na wzmacnianie i rozwój działalności biznesowej (ang. business acceleration). Oferta EIC w zakresie akceleracji biznesu składa się z trzech głównych programów wspierających kolejne kroki w kierunku innowacji: Pathfinder, Transition i Accelerator.

Granty Pathfinder sięgają 3-4 mln euro i są przeznaczone głównie na wczesne etapy badań nad przełomowymi technologiami. Dotacje przejściowe (program Transition) dotyczą etapu dojrzewania technologii, czyli fazy rozwoju od weryfikacji koncepcji do jej walidacji. Dofinansowanie pojedynczego projektu możliwe do uzyskania w ramach programu Transition wynosi około 2,5 miliona euro.

Największe sumy zapewniają fundusze akceleratora (program Accelerator) – do 2,5 mln euro w postaci dotacji i do 15 mln euro w postaci inwestycji kapitałowych. Akcelerator ma na celu rozwijanie i skalowanie innowacyjnych technologii z sektora deep-techu generowanych przez startupy i MŚP.

Fundusze te na pozór wydają się być dostępne dla każdego przedsiębiorcy, tym niemniej w rzeczywistości należy określić właściwy program, zrozumieć jego szczegółowe zasady oraz regulacje dotyczące procesu aplikacyjnego i, co najważniejsze, poznać oczekiwania po stronie EIC.

Sigeon IP udziela wsparcia w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych. Nasi eksperci ds. transferu technologii i komercjalizacji, posiadając szerokie międzynarodowe doświadczenie, są w stanie pomóc każdemu potencjalnemu wnioskodawcy w zidentyfikowaniu najlepiej dopasowanego programu EIC. Ponadto pomagamy w znalezieniu międzynarodowych partnerów dla aplikacji o granty. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótkie terminy składania wniosków w ramach programów Pathfinder i Transition, czyli odpowiednio 19 maja i 9 czerwca 2021, nasza pomoc może mieć kluczowe znaczenie. Nieco więcej czasu jest na aplikowanie do programu Accelerator, do którego nabór wniosków zaplanowano do 22 września 2021 roku. Instrument ten wymaga jednak bardziej skomplikowanych przygotowań, więc termin ten także jest napięty.

Programy EIC mogą być na tym etapie bardziej elastyczne w odniesieniu do wyboru i oceny aplikacji, ponieważ działalność EIC jest zupełnie nowatorskim podejściem do tematyki innowacji. Dlatego też można zwiększyć swoje szanse przyznania grantów, starając się o nie w pierwszych naborach, gdy warunki przyznawania środków są jeszcze dość elastyczne.

Sigeon IP z przyjemnością pomoże wyruszyć Państwu w europejską drogę ku innowacji. Zapraszamy do współpracy!

Rzecznicy Patentowi

Ochrona IP w Polsce, Europie i świecie. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, walidacje, badania patentowe

Usługi prawne

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z własnością intelektualną i prowadzeniem działalności gospodarczej

Doradztwo biznesowe IP

Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, rynkowe analizy technologii, studia wykonalności, doradztwo biznesowo-inwestycyjne w IP