Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) obchodzony jest corocznie 26 kwietnia w celu promowania świadomości znaczenia własności intelektualnej w rozwoju innowacyjnych pomysłów i technologii w tym roku szczególnie w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Posiadanie praw własności intelektualnej daje firmom MŚP możliwości wykorzystania ich pomysłów w rozwoju działalności gospodarczej, generuje wartość firmy, tworzy miejsca pracy i wzbogaca różnorodność produktów i usług dostępnych dla konsumentów.

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej 2021 kancelaria Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu własności intelektualnej dla twórców, firm i instytucji dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, usług prawnych, doradztwa biznesowego w IP jak i w zakresie transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2021  w godz. 9.00-17.00 CEST

  • rzecznicy patentowi,
  • radcy prawni, oraz
  • specjaliści do spraw finasowania i transferu technologii

specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferze technologii, będą pełnili dyżury i udzielali bezpłatnych wyjaśnień, wskazówek i porad.

Jeżeli są Państwo zainteresowani umówieniem spotkania on-line (Zoom Meetings) prosimy o wcześniejsze przesłanie e-maila na adres IP@sigeon.pl i wskazanie swojej preferowanej godziny i dnia spotkania oraz zakresu tematycznego spotkania.

Zapraszamy do kontaktu on-line, mailowego i telefonicznego!

Zespół Sigeon IP

1) Konsultacji będą udzielać Anna Grzelak– polski i europejski rzecznik patentowy, Małgorzata Cichosz– radca prawny specjalizujący się w IP, Tomasz Gawrylczyk -rzecznik patentowy i radca prawny, Konrad Juczewski– ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finasowania (w godz. 9.00-12.00), Adam Sobczak – ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finasowania (w godz. 12.00-14.30), Leszek Lipiński – ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i pozyskiwania finasowania (w godz. 14.30-17.00).
2) Chcielibyśmy umożliwić uzyskanie konsultacji jak największej liczbie osób, stąd zakładamy czas pojedynczej rozmowy/ spotkania on-line na około 30 min.
3) Konsultacja odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przedstawione w trakcie rozmowy albo przesłane mailem i nie obejmuje analizy dokumentów.
4) Konsultacja odbywa się jedynie za pośrednictwem telefonu/ maila/ spotkania on-line/ video konferencji a w jej ramach nie przedstawiamy opinii prawnych na piśmie;
5) Jeżeli okaże się, że przedstawiony problem zdecydowanie wykracza poza możliwość udzielenia telefonicznej/ mailowej/ w trakcie spotkania on-line konsultacji ze względu na stopień skomplikowania sprawy i co za tym idzie koniecznego zaangażowania czasowego albo ze względu na konieczność analizy dokumentów, możemy udzielić stosownej porady na odrębnych zasadach.