Nasz zespół tworzą ludzie pełni pasji do swojej pracy.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami: rzecznikami patentowymi, aplikantami, prawnikami i doradcami biznesowymi, którzy zapewnią indywidualne podejście do Państwa potrzeb.

dr Anna Grzelak

Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, dr nauk biologicznych ze specjalizacją w genetyce

więcej

Anna Grzelak specjalizuje się w ochronie innowacyjnych rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, chemii, medycyny, farmacji i weterynarii jak również mechaniki, nanotechnologii.

Zakres działania

Anna Grzelak specjalizuje się w ochronie innowacyjnych rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, chemii, medycyny, farmacji i weterynarii jak również mechaniki, nanotechnologii. Zajmuje się przygotowaniem i dokonywaniem zgłoszeń patentowych polskich, europejskich (EP) i międzynarodowych (PCT) oraz ich prowadzeniem i kontynuacją w postepowaniach międzynarodowych.

Kwalifikowany polski i europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE). Jest również profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Specjalizuje się w badaniach patentowych, przygotowywaniu opinii o zdolności, czystości patentowej, IP-due-diligence, bierze udział w postępowaniach spornych przed UPRP i sądami. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

W sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej obsługuje zarówno uczelnie i instytuty naukowe, międzynarodowe koncerny, jak również prywatne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

Wykształcenie

 • Egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego (EQE)
 • Studia Europejskiego Prawa Patentowego w Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) Université de Strasbourg
 • Aplikacja rzeczniowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia doktoranckie w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł doktora nauk biologicznych ze specjalizacją w genetyce
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w biotechnologii i mikrobiologii 

Języki: polski, angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Sędzia odwoławczego sądu dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.
 • Przez 8 lat pełniła funkcję V-ce Dziekana Okręgu Mazowieckiego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.
 • Doradca do spraw własności intelektualnej i przemysłowej dla Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-2015.
 • Organizator pierwszego w Polsce „Basic course on European Patent Law” w Warszawie, prowadzonego przez CEIPI Université de Strasbourg, EPI i EPO.
 • Przez 10 lat była partnerem i współwłaścicielem w kancelarii WTS, w której z powodzeniem zorganizowała i rozwinęła biuro w Warszawie.
 • Przez 7 lat pracowała w kancelarii patentowej Patpol, najpierw jako specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych oraz własności intelektualnej, a następnie jako rzecznik patentowy zajmujący się ochroną wynalazków z dziedziny nauk przyrodniczych.
 • Ceniony i częsty wykładowca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Przynależność do organizacji

 • PIRP- Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – European Patent Institute
 • INTA – International Trademark Association
 • AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej

Dane kontaktowe

anna.grzelak@sigeon.pl

+48 601 541 345

mec. Małgorzata Cichosz

Radca Prawny, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Małgorzata Cichosz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem handlowym i gospodarczym, prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim i nieuczciwej konkurencji.

Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, głownie spółek prawa handlowego, we wszystkich aspektach związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza klientom w sprawach korporacyjnych, w tym związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek, dokonywaniem zmian statutów i umów spółek, obrotu udziałami i akcjami. Ma również doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej procesów fuzji i przejęć oraz innych form reorganizacji spółek. Wspiera także klientów w prowadzeniu negocjacji handlowych i sporów sądowych, a także reprezentuje strony podczas sporów korporacyjnych.

W swojej praktyce doradzała zarówno spółkom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i spółkom giełdowym, spółkom Skarbu Państwa oraz międzynarodowym korporacjom działającym w różnych branżach.

Doświadczenie zdobyła pracując dla kancelarii prawnych, organizacji non – profit a także organów administracji państwowej.

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych, aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 

Języki: polski, angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Przez 14 lat była wspólnikiem w ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. (obecnie ECOVIS Legal Poland), należącej do jednej z największych światowych sieci firm doradczych działających na rynku usług audytorskich, prawniczych, doradztwa gospodarczego, podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W latach 2016 – 2018 świadczyła pomoc prawną w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie.

Przez cztery lata była członkiem zarządu Fundacji PROCORDIS, utworzonej w celu organizowania pomocy pacjentom po operacji wad wrodzonych serca, organizowania lecznictwa i opieki kardiologicznej, prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej, upowszechniania wiedzy na temat chorób serca.

Przynależność do organizacji branżowych

 • KIRP – Krajowa Izba Radców Prawnych

Dane kontaktowe

malgorzata.cichosz@sigeon.pl

+ 48 693 750 740

 

dr Leszek Lipiński

Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i transferu technologii, dr nauk biologicznych ze specjalnością w biochemii i biologii molekularnej

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Leszek Lipiński jest naukowcem z doświadczeniem rynkowym i negocjacyjnym. Pomaga wynalazcom zaistnieć w świecie biznesu, a inwestorom zrozumieć potencjał innowacyjnych rozwiązań z dziedzin bio-medycznych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, wsparciu współpracy grup naukowych z biznesem oraz komercjalizacji wynalazków z dziedzin nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, technologii żywności i weterynarii.

Zajmuje się wsparciem firm, jednostek naukowych oraz pomysłodawców indywidualnych w zakresie: opracowania ścieżek komercjalizacji nowych rozwiązań, planowania strategii ochrony własności intelektualnej, opracowywania planów rozwoju produktu, planowania badań pod kątem zapotrzebowania rynkowego, analiz rynku, tworzenia biznes planów, oceny projektów inwestycyjnych, pozyskiwania finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych oraz prywatnych. Posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentacji inwestycyjnej, negocjacjach z inwestorami prywatnymi, instytucjonalnymi typu Seed i VC oraz inwestorami branżowymi.

 

Wykształcenie

 • Master of Science in Science and Technology Commercialization, IC2 Institute, Texas University oraz Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
 • Doktorat w Zespole Medycyny Molekularnej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz Zakład Biologii Molekularnej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – doktor nauk biologicznych ze specjalnością w biochemii.
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii, Uniwersytet Warszawski – magister biotechnologii ze specjalnością biologia molekularna.

 

Języki: polski, angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Współpomysłodawca i osoba zaangażowana w latach 2010 – 2016 w zarządzanie Ośrodkiem Transferu Technologii BioTech-IP utworzonym przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wspierał komercjalizację wyników badań z dziedzin bio-medycznych dla sześciu instytutów naukowych zrzeszonych w konsorcjum naukowym Biocentrum Ochota w Warszawie.
 • Prezes spółki celowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – BioTech-IP sp. zo.o. w latach 2014-2016.
 • Współzałożyciel funduszu zalążkowego wyspecjalizowanego we wsparciu projektów w obszarze nowych leków i produktów medycznych. Współpracował z kanadyjskim funduszem inwestycyjnym, wyspecjalizowanym w inwestycjach na rynku innowacyjnych leków.
 • Doświadczenie w obszarze transferu technologii i komercjalizacji badań zdobyte w ramach współpracy z ośrodkami innowacji w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Estonii.
 • Uczestnik programu szkoleniowego dla specjalistów funduszy kapitału zalążkowego z zakresu selekcji i finansowania potencjalnych inwestycji (Lewiatan B.A., Meta Group Włochy) oraz warsztatów z Billem Paynem dotyczących analizy przedsięwzięcia, wyceny start-upów i zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 • Naukowiec – biotechnolog, mikrobiolog, biolog molekularny, autor ponad 20 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych, laureat nagrody im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą opublikowaną pracę doświadczalną w Polce w 2006 r., stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz FEBS. Opiekun prac licencjackich, magisterskich, promotor pomocniczy w przewodach doktorskich.
 • Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi przez konsorcja naukowe lub naukowo-przemysłowe.
 • Recenzent grantów aplikacyjnych z dziedziny biotechnologii i medycyny, aplikacyjnych projektów doktoranckich oraz publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Dane kontaktowe

leszek.lipinski@sigeon.pl

+48 603 401 402

mec. Tomasz Gawrylczyk

Rzecznik Patentowy, Radca Prawny, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Tomasz Gawrylczyk jest doświadczonym pełnomocnikiem w postępowaniach z zakresu naruszeń praw własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach o zabezpieczenie przyszłych roszczeń. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, w postępowaniach spornych przed urzędem patentowym, a także w postępowaniach przed organami ścigania i egzekucyjnymi. Posiada doświadczenie z zakresu zwalczania praktyk noszących znamiona działań nieuczciwej konkurencji oraz doświadczenie w negocjacjach dotyczących transferu praw własności intelektualnej. Jego mocodawcami są między innymi wielobranżowe korporacje, firmy branży wydobywczej i budowlanej, operatorzy telekomunikacyjni oraz producenci i importerzy towarów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm, w tym zarządów i rad nadzorczych spółek w zakresie spraw korporacyjnych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Jako członek zespołu przygotowującego i realizującego projekty inwestycyjne przygotowywał m.in. wielostronne kontrakty handlowe oraz był odpowiedzialny za negocjowanie warunków i przygotowywanie umów dostawy oraz umów wykonawczych o znaczącej wartości. Posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i wykonania procedur zawiązywania, przekształcania oraz likwidacji spółek handlowych i fundacji. Od wielu lat prowadzi również prywatną praktykę jako radca prawny i rzecznik patentowy.

Jako rzecznik patentowy reprezentuje swoich klientów w postępowaniach prowadzonych przed Polskim Urzędem Patentowym, Międzynarodowym Biurem ds. Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wynalazków.

Wykształcenie

 • Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Aplikacja rzeczniowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia magisterskie na kierunku: prawo, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu corporate governance i realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych

Języki: polski, angielski, niemiecki

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Jako prawnik i rzecznik patentowy brał udział w zakończonym sukcesem projekcie inwestycyjnym nabywcy praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii produkcji opakowań, wyników badań, know-how oraz patentów, przygotowując umowy związane z transferem praw własności intelektualnej oraz biorąc udział w przygotowaniu wniosków o pozyskanie dofinansowania dla projektu obejmującego m.in. budowę zakładu produkcyjnego oraz ekspansję na rynkach zagranicznych. W ramach projektu opatentowano szeroki zakres rozwiązań i zabezpieczono prawa wyłączne producenta w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Brał aktywny udział w pracach kilkuosobowego zespołu zajmującego się przygotowaniem, pozyskaniem finansowania oraz realizacją projektu inwestycyjnego budowy kopalni odkrywkowej i zakładu produkcyjnego w woj. dolnośląskim, o łącznej wartości 140 mln zł. Następnie uczestniczył w przygotowaniu pierwszej publicznej oferty akcji spółki notowanej na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

Przynależność do organizacji

 • KIRP – Krajowa Izba Radców Prawnych
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dane kontaktowe

tomasz.gawrylczyk@sigeon.pl

+48 784 62 0000

dr Adam Sobczak

Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i transferu technologii, dr nauk biologicznych

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Dr Adam Sobczak jest absolwentem Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z tytułem doktora nauk biologicznych uzyskanym w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej z praktyczną wiedzą wdrażania innowacji w firmach. Jest współtwórcą Ośrodka Transferu Technlologii (OTT) Bio & Technology Innovations Platform (BioTech-IP)  przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jako jeden z kluczowych menadżerów OTT wraz z współpracownikami zbudował system komercjalizacji wyników badań dla sześciu instytutów naukowych z konsorcjum Biocentrum Ochota.

Wiedzę z zakresu zarządzania strategią ochrony IP oraz komercjalizacją projektów naukowych doskonalił na Uniwersytecie Stanforda w USA. Prezentował kilkanaście wynalazków przed dużymi inwestorami branżowymi, w tym m.in. Novartis, GlaxoSmithKline, Amgen, Merck, A&A biotechnology, US Pharmacja, MZT Clinicals, Science Pharma, Over Group, LuxMed czy Alab. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego koordynował naukowo i administracyjnie duże projekty B+R, w tym rozwój nowoczesnej immunoonkologii oraz niekomercyjne badania kliniczne wykorzystania komórek macierzystych.

Jest ekspertem w dziedzinie analizy potencjału biznesowego i merytorycznego projektów B+R (akademickich oraz tworzonych przez firmy), jak również identyfikacji ryzyka dla projektów B+R. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi venture capital.

Dane kontaktowe

adam.sobczak@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr inż. Krzysztof Sych

Rzecznik Patentowy, mgr inż. elektroniki i telekomunikacji

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Krzysztof Sych specjalizuje się w ochronie prawnej rozwiązań technicznych, w szczególności łączących różne gałęzie wiedzy i branże, w tym mechanikę, elektrykę, elektronikę, optykę, akustykę, termodynamikę, telekomunikację. Prowadzi projekty związane z IP począwszy od identyfikacji obszarów dotyczących wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, poprzez zaproponowanie takiej innowacji, a następnie na tej podstawie przygotowuje główne założenia z zakresu ważnych zmian w przedsiębiorstwie, czego rezultatem jest sporządzenie opisu patentowego zamykającego projekt na etapie dokumentacyjnym.

Udziela konsultacji z zakresu innowacji oraz metod ich ochrony, w tym dokonuje oceny lub korekty umów handlowych oraz ich uzupełnień o zagadnienia własności intelektualnej.

Obsługuje renomowane firmy działające na polskim rynku. Zapewnia doradztwo prawne z zakresu własności intelektualnej, współpracuje z działami prawnymi przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów w sprawach prowadzonych przed Polskim Urzędem Patentowym, WIPO oraz EUIPO.

Krzysztof Sych prowadzi swoją własną Kancelarię Rzecznika Patentowego w Gnieźnie, a w ramach tej własnej działalności wspiera swoim doświadczeniem Kancelarię Sigeon IP w Warszawie, współpracując z kancelarią Sigeon IP przy wybranych zadaniach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej.

 

Wykształcenie

 • Aplikacja rzeczniowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja ze specjalizacją Teletransmisja

 

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • Wieloletnia współpraca z firmami wspomagającymi uzyskanie dofinansowania dla projektów unijnych;
 • Współpraca z beneficjentami programów ogólnopolskich i regionalnych dotyczących innowacji;
 • Kreator rozwiązań innowacyjnych;
 • Doradca techniczny dla szeroko ujętej inżynierii.

Przynależność do organizacji branżowych

PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dane kontaktowe

krzysztof.sych@sigeon.pl

+48 501 556 700

mgr inż. Leo Turno, MBA

Specjalista ds. strategii rynkowych, organizacji i zarządzania, marketingu oraz sprzedaży. Menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w dużych korporacjach technologicznych

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Leo Turno współpracuje z kancelarią Sigeon IP jako doradca w komercjalizacji, specjalista ds. procesu wdrażania innowacji, zapewnia wsparcie dla inwestorów oraz pomaga w transferze technologii. Jako certyfikowany mediator prowadzi negocjacje i mediacje w sprawach Klientów Sigeon IP. Pomaga w budowaniu międzynarodowych konsorcjów B+R dla realizacji projektów finansowanych przez programy ramowe (np. H2020). Organizuje szkolenia i warsztaty mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych platform rozwoju innowacji w naukach stosowanych. Współpracuje przy sprawach związanych z wyceną i komercjalizacją własności przemysłowej, tworzeniem i wdrażaniem strategii wzrostu i budowaniem wartości firm. Z powodzeniem koordynuje prace międzynarodowych konsorcjów B+R.

Leo Turno swoje umiejętności doradcze, organizacyjne, komunikacyjne i mediacyjne zdobył dzięki doświadczeniu menedżera w dużych korporacjach w Polsce i za granicą (UK, Francja, Szwajcaria).

Koordynował projekty i prowadził pakiety zadaniowe w międzynarodowych konsorcjach badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach programu “Horyzont 2020”, brał udział w międzynarodowych programach rozwoju przedsiębiorstw i branż. Zainicjował i poprowadził projekt międzynarodowych warsztatów dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i ich naukowych partnerów w Finlandii i Hiszpanii, w których brały udział kluczowe polskie spółki, takie jak KGHM, Grupa AZOTY i Grupa LOTOS, co pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk stosowanych i B+R.

W swojej wcześniejszej karierze Leo Turno zarządzał międzynarodową agencją prasową i pracował dla kilku firm high-tech (Blue Chip) w Polsce (IBM), Szkocji (Motorola Semiconductors) i Szwajcarii (Eli Lilly). Był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, marketing, produkcję i zarządzanie finansami. Po ścieżce korporacyjnej podejmował wyzwania w prowadzeniu firm i projektów w przedsięwzięciach na wczesnym etapie rozwoju typu start-up.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów INSEAD w Polsce. Fundator Fundacji Dialogu Technologicznego (www.technologydialog.eu).

Wykształcenie

 • Studia wyższe na Wydziale Elektroniki, Politechnika Warszawska (mgr inż.)
 • Master of Business Administration (MBA) w Institute Europeene d’Administration des Affairs (INSEAD, Fontainebleau, Francja

Języki: angielski, rosyjski, serbsko-chorwacki

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Podejmował wiodące role w szeregu pionierskich projektów. Współorganizator pierwszej telewizji w punkcie sprzedaży (tzw. digital signage). Kierował projektem opracowania założeń funkcjonalnych, technicznych i finansowych dla pierwszego stadionu piłkarskiego w Polsce spełniającego wymagania standardów UEFA (KP Legia). Współorganizował Europejskie Szczyty Innowacyjności w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zorganizował dwie debaty publiczne w Parlamencie Europejskim dotyczące szans i wyzwań dla elektromobilności w Europie.

Przynależność do organizacji branżowych: Stowarzyszenie Absolwentów „INSEAD”

Dane kontaktowe

leo.turno@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

dr Tomasz Grzelak, MBA

Specjalista ds. strategii rynkowych, finansowania rozwoju i zarządzania. Menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w branży private equity

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Tomasz Grzelak wzbogaca kompetencje naszego zespołu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym i inwestycyjnym. Jego obszarem specjalizacji w Sigeon IP jest zmniejszanie luki kompetencyjnej między światem innowacyjnych przedsięwzięć i start-up’ów, a światem ich większych odpowiedników.

Zajmuje się wsparciem firm i przedsiębiorców w opracowaniu strategii rozwoju i jej efektywnym wdrożeniu, analizach rynkowych, przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozyskaniu finansowania.

Jest doświadczonym menedżerem i doradcą, specjalizującym się w budowie wartości przedsięwzięć, wspierającym przedsiębiorców i inwestorów na wszystkich etapach rozwoju innowacyjnych projektów, od oceny i przygotowania przedsięwzięcia, przez jego realizację, aż po ewentualną sprzedaż. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych, a także przygotowaniu transakcji MBO i M&A w różnych branżach w Polsce i za granicą.    

Jego unikalne połączenie doświadczenia operacyjnego, inwestycyjnego i doradczego jest szczególnie cenne wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy między młodymi innowacyjnymi firmami, inwestorami i dużymi spółkami.

Wykształcenie

 • Dr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 • MBA, Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu, wspólnie z London Business School, HEC Paris i Norges Handelshøyskole
 • Mgr inż., Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki

Języki: angielski, rosyjski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

W przeszłości pracował w AIG Capital Partners, doradzając jednemu z funduszy private equity AIG inwestujących w Europie Środkowej. Był także dyrektorem finansowym i operacyjnym (CFO/COO) w firmie inwestycyjnej Julius Baer Investment Management, gdzie pracował nad powołaniem i organizacją funduszu private equity inwestującego w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Wcześniej zarządzał finansami dużych spółek portfelowych funduszy private equity, w tym m.in. największego wówczas dystrybutora farmaceutyków w Polsce, aktywnie uczestnicząc w procesach konsolidacji rynku, budowie dużej grupy kapitałowej i sprzedaży jej akcji.

Karierę zawodową rozpoczynał jako programista/inżynier systemowy, pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w Sara Lee i Shell, zajmował się także kształceniem kadry kierowniczej koncernu ABB w Centrum Rozwoju Kadr ABB.

Dane kontaktowe

tomasz.grzelak@sigeon.pl

+48 22 40 50 401


mgr Rafał Skopek

Aplikant rzecznikowski, mgr biologii ze specjalizacją w biologii molekularnej

więcej

Specjalizacja i doświadczenie

Rafał Skopek jest aplikantem rzecznikowskim specjalizującym się w obszarze nauk przyrodniczych w tym biologii, biotechnologii, farmacji, weterynarii, biomedycynie, jak i rozwiązaniach technicznych, szczególnie dotyczących aparatury nurkowej czy sprzętu pożarniczego.

 Wykształcenie

 • Obecnie aplikacja rzecznikowska – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z biologii molekularnej
 • Studia licencjackie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biologia o profilu ogólnym

Języki: angielski, rosyjski, hiszpański

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

W trakcie realizacji studiów brał udział w projekcie badawczym związanym z rozwojem nowych technologii: „The development of a (bio)technology for waste management and recovery of water from effluents from hydrometallurgical processes”, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz w licznych projektach wewnętrznych jednostek badawczych Polskiej Akademii Nauk.

Jest również współautorem publikacji naukowej oraz licznych doniesień konferencyjnych.

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

dr Witold Uhrynowski

Specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych, tłumacz języka angielskiego, biolog, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny

więcej

Doświadczenie

Witold Uhrynowski współpracuje z Sigeon IP jako specjalista ds. wynalazków biotechnologicznych oraz tłumacz z i na język angielski. Jako pracownik naukowy zdobył doświadczenie w firmie biotechnologicznej specjalizjącej się w B+R gdzie brał udział w wielu projektach (badania podstawowe /mikrobiologia, biologia molekularna, bioinformatyka, badania aplikacyjne i wdrożeniowe, powiększanie skali procesów biotechnologicznych, komercjalizacja, przygotowanie publikacji, zgłoszeń etc.). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, mikrobiologia), posiada również uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. Ma bogate doświadczenie w tłumaczeniu zgłoszeń patentowych, opisów patentowych, wniosków projektowych, publikacji i tekstów naukowych.

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, mikrobiologia)
 • Studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (kierunek: analityka medyczna)
 • Studia wyższe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  (w ramach studiów indywidualnych MISMaP; specjalizacja w mikrobiologii stosowanej)
 • Studia wyższe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach studiów indywidualnych MISMaP)

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

 • współautor kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu doniesień naukowych
 • wykonawca/główny wykonawca w 7 projektach naukowych
 • laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów (2016/2017)

 

Przynależność do organizacji branżowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
 • członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

inż. Piotr Szulewski

Specjalista ds. rozwiązań mechanicznych, tłumacz języka angielskiego i francuskiego

więcej

Specjalizacja i wykształcenie

Piotr Szulewski współpracuje z kancelarią jako specjalista ds. mechaniki oraz jako tłumacz z języka angielskiego i francuskiego. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją w inżynierii komunikacyjnej.

Swoją edukację kontynuuje na studiach wyższego stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalizacja w konstrukcjach dotyczących mostów i budowli podziemnych.

Języki: angielski, francuski, polski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr inż. Dariusz Tyc

Specjalista IT

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Dariusz Tyc współpracuje z kancelarią Sigeon IP jako specjalista w IT, zapewnia specjalistyczna opiekę informatyczną, jak również doradza w przygotowaniu i ocenie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny IT.

Współpracuje przy sprawach związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii wzrostu i budowaniem wartości firm w oparciu o innowacyjne rozwiązania informatyczne i systemy zarządzające przepływem informacji w różnych sektorach przemysłu.

Wykształcenie

Studia wyższe na kierunku informatyka, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, ze specjalizacją w architekturze sieci komputerowych i systemów oprogramowania.

Języki: angielski, polski

Osiągnięcia, informacje dodatkowe

Właściciel i CEO IntelliClass

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Anna Łapińska

Tłumacz języka angielskiego

więcej

Anna Łapińska współpracuje z kancelarią jako tłumacz języka angielskiego. Tłumaczy teksty techniczne i dokumentacje.

Wykształcenie

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogiki, jak również Kolegium Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Języki: polski, angielski, rosyjski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401

mgr Andrzej Hulewicz

Tłumacz języka niemieckiego

więcej

Doświadczenie i specjalizacja

Mgr Andrzej Hulewicz specjalizuje się w tłumaczeniach zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów z i na język niemiecki. Zajmuje się również tłumaczeniami tekstów branżowych oraz tłumaczeniami symultanicznymi.

Poza współpracą z Kancelarią Sigeon IP zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego, współpracuje z Österreich Institut Warschau. Posiada uprawnienia egzaminatorskie ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) i przeprowadza międzynarodowe, państwowe egzaminy z języka niemieckiego.

Wykształcenie

Mgr Andrzej Hulewicz ukończył Uniwersytet Warszawski wydział Neofilologii na kierunku filologia germańska, ukończył Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, jak również rozpoczął studia doktoranckie na filologii germańskiej.

Języki: niemiecki, polski, angielski

Dane kontaktowe

ip@sigeon.pl

+48 22 40 50 401